Register

Register/update/

Voor het bijwerken van een specifieke register, dient de volgende url gebruikt te worden:

/api/v1.0/register/update/[hash]

Aanvullend kan een extensie worden meegegeven, of XML of JSON response af te dwingen, bijvoorbeeld:
/api/v1.0/register/update/123_abc.xml

De in te voegen data, dient via de POST methode verstuurd te worden, in een vast structuur. Gebruik hiervoor een POST array, in dezelfde opzet als dat verkregen wordt bij het uitvoeren van een specifieke select op een register.