Register

Register/delete/

Voor het verwijderen van een specifieke register, dient de volgende url gebruikt te worden:

/api/v1.0/register/delete/[hash]

Aanvullend kan een extensie worden meegegeven, of XML of JSON response af te dwingen, bijvoorbeeld:
/api/v1.0/register/delete/123_abc.xml