Dataportabiliteit

De AVG wetgeving kent als rechten van betrokkenen, dataportabiliteit, zo schrijft de privacy toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) voor. Denk hierbij aan het uitwisselen van data tussen organisaties of instellingen. Logischerwijs zal deze vlieger niet altijd opgaan, maar gedacht mag worden aan het verhuizen van je hypotheek, zorgpraktijken.

Dataportabiliteit, social media en AVG

Social media kanalen hebben ter voorbereiding op de AVG wetgeving voorbereidingen getroffen. Hieronder valt de optie om uit te draaien welke gegevens een social media kanaal in zijn bezit heeft. Echter, de data die je verkrijgt, zal niet zomaar geïmporteerd kunnen worden naar bijvoorbeeld de concurrentie, mocht je willen overstappen van bijvoorbeeld het voormalige Hyves naar Facebook (wat tot 2014 veel gebeurde).

Echter, dataportabiliteit kan een bedreiging vormen voor de bedrijfsvoering en invloed hebben op een eventuele concurrentiestrijd. Wellicht de reden dat dataportabiliteit tussen netwerk sites niet mogelijk lijkt. Wel kun je contactgegevens van vrienden importeren, maar valt buiten de recht op dataportabiliteit, zoals gesteld binnen de AVG Wetgeving.

Recht op dataportabiliteit in de praktijk

Dataportabiliteit is niet altijd van toepassing of niet altijd benodigd. Denk bijvoorbeeld aan meer praktische beroepen, bijvoorbeeld de schilder verantwoordelijk voor de staat van de kozijnen. Alhoewel het handig is als kleurcodes als ook frequentie van onderhoudsbeurten zouden worden doorgegeven als je overstapt van schilder, betreffen dit geen persoonsgegevens. Overige persoonsgegevens zullen dusdanig summier zijn, dat van recht op dataportabiliteit in praktijk geen sprake zal zijn binnen deze beroepsgroep.

Betrokkenen en dataportabiliteit

Voor een cursisten omgeving voor MFA Europe, een eerste hulpverlening cursusmateriaal- en cursusaanbieder, hebben we dataportabiliteit gerealiseerd. Hiermee is het de eerste organisatie in zijn branch, waar de cursisten (volgens AVG betrokkenen) op grote schaal persoonlijke data kan exporteren. Denk niet alleen aan NAW gegevens, maar ook aan gevolgde of zelfs gegeven cursussen. Alhoewel het niet primair gezien zal worden als persoonsgegeven, is het tezamen met andere data herleidbaar tot een persoon.

Contact opnemen