Forum en AVG

Bij registratie op een forum, wordt soms tal van informatie gevraagd. In het kader van "Privacy bij design" zou er niet meer informatie gevraagd moeten worden, dan nodig is voor het gebruik van een dienst, in dit geval het forum. Dit is echter niet voldoende om aan de AVG wetgeving te voldoen.

AVG en Google Analytics binnen fora

Net als op een website, dat bijvoorbeeld als visitekaart fungeert, kunnen bezoekers en daarmee bezoekgedrag in kaart worden gebracht via allerlei tools. Daardoor kunnen persoonsgegevens verwerkt worden. Soms dusdanig, dat in het geval van ingelogde gebruikers, er per gebruiker te meten valt wat het bezoekgedrag binnen een forum is. Extra reden om dit in kaart te brengen (of uit te schakelen).

Bezoekgedrag en AVG

Kenteken als persoongegeven

Het is onnodig om iemand zijn BSN nummer, haarkleur of geslacht te vragen op een forum over auto's. Logischer is, wanneer het een vraagbaak forum omtrent autoproblemen betreft, het kenteken te vragen voor eenvoudige invoer. Het kenteken valt echter onder persoonsgegevens, doordat dit tot een persoon herleid kan worden. Hierbij zou dus overwogen moeten worden om de invoer van een auto-kenteken, optioneel te maken. Iemand dient immers in staat te zijn om een probleem te kunnen plaatsen, ook zonder vermelding van een kenteken.

Wordt toch het kenteken ingevoerd, bijvoorbeeld om auto-details gerelateerd aan het probleem automatisch aan te vullen? Dan mag het kenteken enkel voor toekomstige doeleinden opgeslagen worden indien er uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven. Daarbij dient de het doeleind uiteraard toegelicht te worden.

In elk ander geval is er een gebrek aan een wettelijke grondslag en kan dit een berisping of beboeting vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens opleveren.

Verwerkings­register voor fora

Ga bij uw webbouwer of eventueel software/forum leverancier na welke persoonsgegevens worden opgeslagen. Via AVG Cloud Register kunnen persoonsgegevens die worden opgeslagen, als ook getroffen maatregelen, op praktische wijze gedocumenteerd worden. Kennis van de AVG of Excel is hierbij niet benodigd.

Betreft uw forum oplossing maatwerk, waarbij deze altijd in ontwikkeling is of kan zijn? Dan is het mogelijk dat ook persoonsgegevens die worden opgeslagen, bij software updates wijzigt. In dat geval biedt een AVG Cloud Register abonnementsvorm uitkomst.

Eenmalig of Abonnement