User

User/update/

Voor het bijwerken van een specifieke register, dient de volgende url gebruikt te worden:

/api/v1.0/user/update/[hash]

Aanvullend kan een extensie worden meegegeven, of XML of JSON response af te dwingen, bijvoorbeeld:
/api/v1.0/user/update/123_abc.xml

De te wijzigen data, dient via de POST methode verstuurd te worden, in een vast structuur. Het volgende kan gewijzigd worden:

  • firstname
  • lastname
  • emailaddress