User

User/select/

Voor het selecteren van een gehele lijst, of een enkele accounthouder, dient de volgende url gebruikt te worden:

/api/v1.0/user/select/[hash]

Aanvullend kan een extensie worden meegegeven, of XML of JSON response af te dwingen, bijvoorbeeld:
/api/v1.0/user/select/123_abc.xml

Indien er geen [hash] wordt meegegeven, zal er een gehele lijst van gebruikers binnen de eigen organisatie geretourneerd worden. Bijvoorbeeld via:

/api/v1.0/user/select.xml