Verwerkings­register software

AVG Cloud Register is een online verwerkings­register software, te gebruiken ongeacht apparaat en geen aanvullende installatie benodigd. De verwerkings­register software kent een eenvoudige instap, doordat zonder afspraak aan de slag kan worden gegaan met de documentatieplicht van de AVG wetgeving.

Tijdbesparend door invulhulp

De software voor verwerkings­registers kent invulhulpen, sjablonen en gewoonweg duidelijke vraagstellingen. Bovendien valt binnen de online software, op basis van ingevulde verwerkings­registers, met een druk op de knop privacy policies en cookie statements te verkrijgen. Ook voor verwerkers­overeenkomsten kent de software een geautomatiseerd proces.

De software is dus niet alleen voor verwerkings­registers. Ook voor overeenkomsten, datalek-beheer en DPIA's, biedt de software toegevoegde waarde; registers kunnen opengesteld worden voor specifieke afdelingen en kunnen voorzien worden van eigen huisstijl.

Demo bekijken Direct beginnen

Register Functionaris Gegevens­bescherming (FG)

Veelal afgekort tot FG, is de correcte benaming "Functionaris voor de Gegevens­bescherming". Juist ook voor Data Protection Officers (DPO's), ICT juristen en Functionarissen voor de Gegevens­bescherming (FG's) is de verwerkings­register software van AVG Cloud Register een verlengstuk op juridische trajecten. Een FG of ander juridisch bureau kan hierbij een cliënt zelfstandig aan de slag laten en tegelijkertijd meekijken en ingrijpen wanneer nodig.

Alle features Voor juridisch adviesbureau's