Verant­woordings­plicht

Verwerkings­registers, datalekken-registratie, DPIA's, het kost uw Functionaris Gegevens­bescherming veel moeite om overzicht te houden in de AVG-documentatie. En het bestuur, die toch aansprakelijk zijn indien er wat misgaat, hebben al helemaal moeite. Met AVG Cloud Register documenteert u centraal uw gehele privacy documentatieplicht. En kunt u deze gemakkelijk exporteren in PDF of Excel naar de Toezichthouder.