Website audit

Wij durven het aan! Wij scannen uw website op no cure no pay basis. Vinden wij geen pijnpunten, dan brengen wij niets in rekening.

De AVG wetgeving houdt niet op bij de theorie ofwel organisatorische maatregelen. Ook technische maatregelen zijn onder de AVG op zijn plaats. Wist u dat een op het oog eenvoudige website al snel een drietal redenen kan bevatten om te moeten voldoen aan de AVG documentatieplicht? Wij wel, daarom bieden wij een website audit op no cure no pay basis aan.

Gratis website audit

Een eenvoudige audit voldoende welke als kick-start fungeert voor uw (bedrijfs)website? Trek ons voor een gratis website audit middels ons formulier eens aan de mouw, waarbij we onder meer anonieme analytics en http(s) onder de loep nemen. Uitgebreidere scan benodigd? Lees dan nog even door.

Website audit, een AVG checkup

Wij gaan na of niet alleen cookies correct verlopen, eventueel ip-adres voor tracking doeleinden wordt geanonimiseerd en zo niet, of dit in lijn is met een cookie consent als ook uw privacy policy of cookie policy. Ook web­formulieren worden beoordeeld en er wordt gecontroleerd op aanwezigheid van een SSL certificaat, steekproefsgewijs. Veelal kunnen website systemen als Wordpress, roet in het eten gooien, waarmee een toegepaste beveiligingsmaatregel weer ongewenst wordt opgeheven.

Uit door ons uitgevoerd onderzoek, bleek dat in mei 2018 maar liefst 75% van de onderzochte juristenkantoren incomplete cookie-consent of privacy policy had. Daarvan was er in 17% van de gevallen sprake van een incorrectheid: er werd vermeld dat ip-adressen geanonimiseerd werden, waar dat niet het geval was. Overigens werden er enkel juristenkantoren onderzocht die actief zijn op Twitter en berichtten over de AVG.

Website security audit

Naast een AVG en privacy audit, wordt de website ook op security getoetst. Hieruit kan gebruik van kwetsbare bronnen, kwetsbare constructies of achterstallige updates komen. Een website security audit wordt niet op basis van OWASP security guidelines gedaan. Websites worden veelal op basis van open source oplossingen gebouwd, waardoor ze per definitie niet aan de OWASP security guidelines voldoen.

Wist u dat:
AVG Cloud Register uw website cookies kan scannen? Met één druk op de knop, heeft u uw privacy policy, maar dus ook uw cookie policy.

Website audit voorwaarden

De voorwaarden zijn eenvoudig. Vinden we geen technische pijnpunten binnen de AVG als ook performance audit, dan is er sprake van no cure no pay.

Website audit afnemen Zelf aan de slag