AVG tooling ook voor resellers en grootverbruikers

In de digitale wereld van tegenwoordig, wordt veelal naar cloud oplossing gezocht als centrale oplossing voor de documentatieplicht, met alle voordelen van dien.

AVG Cloud Register biedt privacy en compliance officers, CIPP/E's of zelfstandige FG's een tooling voor eigen doeleinden. Afhankelijk van de eigen netwerk, kan een privacy officer hierbij een beroep doen op het resellerschap dat AVG Cloud Register aanbiedt.

Eigen AVG indeling

Middels het maatwerk pakket, kan een eigen omgeving worden ingericht voor opdrachtgevers die naast een adviserend privacy traject verlegen zitten om een centrale opslag voor onder meer overeenkomsten, datalekken en verwerkings­registers (voor zowel verwerkers als verantwoordelijken).

Het kunnen indelen van (sub)organisaties en onderbrengen van gebruikers, biedt de mogelijkheid om eigen opdrachtgevers direct mee te laten kijken, of ook zelf aanpassingen te laten doen. De tool bakent de rechten van accounthouders af op basis van de meegegeven rollen en meegegeven (sub)organisaties.

Gebruikers kunnen een beroep doen op de invulhulpen die de tooling van AVG Cloud Register biedt. Hele invul-blokken kunnen met één handeling ingevoegd worden en binnen specifieke velden komen eerdere antwoorden als suggestie(s) terug. Dusdanig, dat eigen opdrachtgevers niet elkaar's data c.q. suggesties in kan zien.

Meer features Oplossingen