AP start steekproef naar register van verwerkings­activiteiten

De AP heeft aangegeven steekproefen uit te gaan voeren bij een tiental private sectoren. Reeds register van verwerkings­activiteiten in kaart gebracht? Dan beschouwt de AP dat als een belangrijke eerste stap.

De Nederlandse privacy toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens kwam vandaag met het bericht naar buiten dat het start met onderzoek naar de naleving van de privacy regels binnen een tiental private sectoren. Het betreft een verkennend onderzoek waarmee achterhaald moet worden òf en hoe goed grote organisaties de AVG wetgeving welke 25 mei in ging, naleven.

AVG steekproef in private sectoren

Alhoewel het onderzoeksgebied vast staat, vindt de steekproef op willekeurige basis plaats, bij een dertig-tal bedrijven uit de volgende private sectoren:

  • industrie en metaal;
  • waterleidingbedrijf;
  • bouw;
  • handel; 
  • horeca;
  • reisorganisatie;
  • communicatie;
  • financiële dienstverlening;
  • zakelijke dienstverlening;
  • zorg.

Vestigingsplaats van de bedrijven speelt hierbij geen rol; De organisaties welke de AP op het oog lijkt te hebben, zitten verspreid over het land.

Er wordt in het kader van de AVG wetgeving specifiek gecontroleerd op de aanwezigheid van een register van verwerkings­activiteiten. In combinatie met de aanwezigheid van de juiste informatie, laat een organisatie hiermee zien dat er serieus wordt omgegaan met de privay regels, geeft de AP aan in hun publicatie.

Hoe AVG tooling helpt

Middels een online tooling biedt AVG Cloud Register een centrale oplossing, waarin per afdelingen verwerkingsprocessen in kaart kan worden gebracht. Dit kan als PDF of eventueel excel geëxporteerd worden, waarmee in (steekproefsgewijze) situaties als deze, de juiste documentatie overhandigd kan worden.

AVG Cloud Register heeft vragen voor verwerkings­registers in kaart gebracht, ongeacht een verwerkings- of verantwoordelijke rol. Via het maatwerk pakket, kunnen aanvullende branch-specifieke vragen geïntroduceerd worden binnen de eigen organisatie.

Vanuit de reeds aanwezige gebruikers, ontvangen we met regelmaat tips in gebruik. Hierdoor ontwikkelen we niet alleen voor, maar ook met onze klanten. Periodiek rollen we nieuwe features uit voor directe gebruikers als ook resellers. Houd ze via onze website in de gaten, of dien eigen verzoeken in!

Meer features Oplossingen