6 Maanden AVG: 7000 klachten en 10.000 vragen

Zes maanden geleden, op 25 mei 2018, werd de EU-privacywet AVG van kracht. En die lijkt effect te hebben. De afgelopen maanden is de toezichthouder van Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens, 10.000 keer gebeld met vragen. Daarnaast zijn er 7000 klachten binnengekomen. 

Wat is er de afgelopen maanden gebeurd? 

Toen de AVG een half jaar geleden inging, was de aanloop er één met veel bombarie. Media outlets schonken er veel aandacht aan en er was veel verwarring over de impact en de uitvoering van de nieuwe wet. Dat uitte zich er onder andere in dat scholen en verenigingen niet wisten of ze nog foto’s mochten publiceren, verenigingen niet wisten wie en of  ze nog wel mochten mailen naar leden en dat iedereen plotseling een nieuwe privacyverklaring had. 

Datalekken orde van de dag

Dat privacy en persoonsgegevens een goed is dat moet worden beschermd, begint steeds meer door te dringen bij organisaties, als ook bij personen. Vermoedelijk wordt dit toegenomen bewustzijn deels veroorzaakt door de vele security en datalek-incidenten die de afgelopen maanden in het nieuws kwamen.

Eén van de grootst uitgemeten eye-openers de afgelopen maanden was het Facebook-Cambridge Analytics schandaal, waarbij door een datalek de profielen van 87 miljoen mensen werden misbruikt om verkiezingen te beïnvloeden. Maar ook andere grote datalekken, gemiddeld goed voor zo’n 6 nieuwsberichten per week, zorgden er nog steeds voor dat per maand miljoenen persoonsgegevens op straat kwamen te liggen. 

Nieuwe rechten personen

Dit toegenomen bewustzijn bij consumenten zien we weerspiegelt in het feit dat ze steeds beter op de hoogte zijn van hun rechten met betrekking tot privacy. Denk bijvoorbeeld aan het recht op inzage of het recht op vergeten. Het merendeel van de 7000 klachten die binnenkwamen bij de toezichthouder, waren over het feit dat organisaties niet tijdig, niet juist of zelfs überhaupt geen gehoor konden/wilden geven aan deze verzoeken. 

Onderzoek en handhaving 

Zelfstandig/ steekproefsgewijs

De afgelopen 6 maanden heeft de Autoriteit Persoonsgegevens dan ook niet stil gezeten. Er zijn verschillende onderzoeken op grote en kleine schaal uitgevoerd ter controle op de correcte uitvoering van de AVG. Zo is er onderzoek geweest naar de aanwezigheid van een Functionaris Gegevens­bescherming bij banken en ziekenhuizen en zijn verschillende organisaties zijn steekproefsgewijs onderzocht of ze wel een register van verwerkings­activiteiten hebben. 

Klachten

Los van dit soort zelfstandig onderzoek, onderzoekt de AP ook de klachten die ze binnenkrijgen over mogelijke overtredingen. Hoeveel onderzoeken er zijn (geweest), wil de waakhond momenteel niet zeggen. Wel werd onder andere eerder deze maand bekend dat de UWV verplicht aanvullende cybersecurity maatregelen moet nemen ter beveiliging van persoonsgegevens. Indien ze dit niet tijdig doen, dan staat ze een dwangsom te wachten van 150.000 euro per maand, oplopend tot maximaal 900.000 euro. 

Boetes

Binnen de AVG kunnen er ook flinke boetes worden uitgedeeld. Maar zover hoeft lang niet altijd te komen, aldus een woordvoerder van de AP. Zo klaagde iemand dat hij een kopie paspoort moest opsturen naar een webwinkel. Na een brief van de AP paste die winkel het beleid aan. Snelle oplossingen zijn dus ook een optie. Dat boetes echter kunnen worden uitgedeeld, zagen we deze week in Duitsland, waar chatwebsite Knuddels.de een boete van 20.000 euro opgelegd kreeg wegens onvoldoende bescherming van de persoonsgegevens in hun beheer. 

Hoe nu verder? 

Hoewel de Autoriteit Persoonsgegevens na 6 maanden nog geen boetes onder de AVG heeft uitgedeeld en ook nog geen inzage heeft gegeven in de hoeveelheid onderzoeken die er worden gedaan, is de verwachting dat hier binnenkort meer openheid over gaat komen. 

De AP zegt momenteel druk bezig te zijn met het analyseren van alle klachten en tips die in Nederland binnenkwamen. Ze zijn aan het nagaaan of er bepaalde knelpunten naar voren komen, die als eerste aandacht verdienen.

Daarnaast is de eerste officiële evaluatie van de wet, waar de Tweede Kamer via een motie om had gevraagd, ingepland voor komende januari, aldus het ministerie van justitie en veiligheid.