28 januari, Europese Dag van de Privacy

Vandaag is de Europese dag van de Privacy. Een dag die in het leven is geroepen om mensen beter te informeren over hun privacy­rechten, zoals het recht op inzage, rectificatie en zelfs vergeten worden. Ook wordt er extra nadruk gelegd over hoe mensen zelf extra voorzorgsmaatregelen kunnen nemen met betrekking tot de bescherming van hun persoonsgegevens.

96% van de Nederlanders maakt zich zorgen

Dat privacy-bewustwording steeds meer plaatst vindt, blijkt onder andere uit een onderzoek dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) liet uitvoeren Privacy en de bescherming ervan. Hieruit blijkt dat 94% van de ondervraagden zich zorgen maakt over de bescherming van de persoonsgegevens.

Liefst 32% maakt zich zelfs (veel) zorgen. Voornamelijk over het misbruik van (kopieën) van het identiteitsbewijs, als ook Wifi-tracking, de gegevens die men achterlaat bij online zoekopdrachten en de manier waarop webwinkels met gegevens omgaan. De meest voorkomende angst van bovengenoemde zaken, is dat de gegevens in verkeerde handen vallen. Slechts 6% procent van de ondervraagden geeft aan zich helemaal geen zorgen te maken over privacy.

(nieuwe) Privacyrechten

Hoewel 96% procent van de respondenten dus aangeeft zich zorgen te maken, heeft slechts 12% ook daadwerkelijk gebruik gemaakt van zijn/haar privacy­rechten. Wanneer ze wel een klacht willen indienen, menen mensen dit te moeten doen bij

Dat 12% procent van de ondervraagden die wel gebruik maken van hun privacy­rechten al het nodige impact kan hebben, blijkt wel uit de cijfers die het afgelopen kwartaal binnenkwamen. Denk hierbij aan het persbericht dat in het eerste half jaar 7000 klachten bij de AP zijn binnengekomen. Ook binnen de rest van Europa leven de (nieuwe) privacy­rechten flink; zo werd 2 dagen geleden bekend dat er sinds de invoer van de AVG / GDPR 8 maanden geleden, 95.000 klachten zijn binnengekomen bij de verschillende Europese toezichthouders.

Het onderzoek van de AP wijst uit dat de meeste respondenten zich bewust zijn van hun recht op inzage. Minder bekend zijn de rechten op dataportabiliteit en recht op menselijke blik bij geautomatiseerde beslissingen.

Impact bedrijven

De toenemende bewustwording van mensen over het gebruik van persoonsgegevens, als ook de mogelijke gevolgen van een klacht, zijn voor steeds meer bedrijven een reden om privacy binnen het bedrijf hoger op de agenda te zetten. Immers; ze willen geen boete, zoals Google recentelijk opgelegd kreeg van 50 miljoen euro van de Franse Toezichthouder, of flinke afname van gebruikers door een privacy-vertrouwensbreuk, zoals de 640.000 gebruikers in Nederland die vorig jaar stopten met Facebook.

Voor organisaties is de Europese Dag van de Privacy dan ook eentje om nogmaals stil te staan over hoe zij met de privacy van hun gebruikers omgaan. Want hoe ga je om met verzoeken van mensen, die bijvoorbeeld recht op inzage willen hebben? En stel dat er een controle komt, zijn dan de verwerkings­registers op orde? Zijn datalekken gedocumenteerd? En het belangrijkste, is het overzichtelijk binnen de organisatie wat er allemaal speelt op privacy­gebied, zowel voor de CEO als de Functionaris voor de Gegevens­bescherming? Zo niet, dan biedt AVG Cloud Register een oplossing. Documenteer snel en gemakkelijk je AVG, van rechten van betrokkenen tot verwerkings­registers.

Speciale kortingsactie

Om het organisaties te vergemakkelijken, heeft AVG Cloud Register daarom speciaal voor de Dag van de Privacy een speciale actie. Praat mee of word tot 4 februari lid en ontvang 12% korting. Zorg ervoor dat jouw organisatie klaar voor de 12% van de respondenten die gebruik maakt van zijn/of haar privacy­rechten.

Europese Dag van de Privacy: Automatisch 12% korting tot maandag 4 februari, bij afname of verlenging van uw abonnement.

Begin nu Plan een Demo Dossier AVG