Algemeen

Waarom een online oplossing?

Bij gebrek aan goede oplossingen, zijn we tot deze SaaS oplossing gekomen. Aanwezige alternatieven voorzagen niet in mogelijkheid tot versiebeheer door meerdere partijen en digitale of online oplossingen boden niet de juiste flexibiliteit.

De organisatorische ervaring binnen instanties als Hogescholen, Politie, Nuon Sales Force en bijvoorbeeld Booking.com, bracht ons bij de realisatie bovendien tot een omgeving met mogelijkheid tot afdelingen, waaraan registers maar ook gebruikers eigenhandig gekoppeld kunnen worden *). Hierbij zagen we niet enkel de noodzaak in van een online oplossing, maar was op onder meer technisch vlak de nodige kennis aanwezig om een dergelijke tool voor het bredere publiek te realiseren.

*) Deze toepassing is afhankelijk van de afgenomen abonnementsvorm.