Verzoeken van Betrokkenen

Krijgt uw enterprise-organisatie verzoeken van Betrokkenen, die gebruik willen maken van hun privacy-rechten. Noteer dit centraal en behoud overzicht in de verzoeken en hun status.