AVG compliance

Recht op vergetelheid en dataportabiliteit

U kunt accounts binnen uw eigen omgeving, als ook eventuele registers en datalekken verwijderen. Hiermee voldoet de AVG Cloud Register tooling aan de recht op vergetelheid. Deze zullen na moment van verwijdering nog een week in de systemen blijven staan.

Registers en datalekken zijn te downloaden in PDF formaat. Mogelijkerwijs worden hier als feature andere formaten aan toegevoegd. Voor portabiliteit van persoonsgegevens zal op termijn een toepassing uitgerold worden waarin account-data in JSON of XML formaat te downloaden is.