Verant­woordings­plicht

De AVG/ GDPR vraagt aan organisaties om verantwoordelijkheid af te leggen over hoe zij aan de privacy­regels voldoen. Dit wordt de “Verant­woordings­plicht” genoemd.

AVG Cloud Register heeft hiervoor een unieke tool gecreëerd, waarmee u middels onze verschillende modules stapsgewijs aan de gehele AVG-Accountability kunt voldoen. Of u nou slechts 'één verwerkings­register zoekt, of een totaaloplossing,

Aan de slag met onze AVG-modules

Waar moet u van de AVG aan voldoen?

U bent als Organisatie verantwoordelijk om te kunnen aantonen dat u aan de Privacyregels van de AVG voldoet. Dit moet middels documentatie, die u op orde moet hebben wanneer de Toezichthouder (in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens) hierom vraagt. Deze Verant­woordings­plicht (accountability) helpt u, uw betrokkenen en de Toezichthouder inzicht te verkrijgen in hoe de privacy in uw organisatie wordt gewaarborgt.

Boetes Bestuurders/Organisaties

Indien u als Verantwoordelijke niet aan (een van) deze verplichtingen niet kan voldoen, kunt een boete opgelegd krijgen van maximaal 10 miljoen euro, of een boete van maximaal 2% van de wereldwijde jaaromzet van de onderneming, indien dat bedrag hoger uitvalt.