Data Protection Impact Analyse (DPIA)

Gaat uw organisatie nieuwe gegevens­verwerkingen uitvoeren, met een potentieel groot privacy­risico voor de betrokken? Dan kunt u verplicht zijn een DPIA uit te voeren.

Dit is een audit die vooraf de privacy­risico's in kaart brengt, en daarop inzichten geeft om mogelijke maatregelen te treffen om de risico’s te verkleinen.

Binnen de AVG staat dit in artikel 35.

Alle modules Plan Demo

De AVG wetgeving kent de "Gegevens­beschermingseffectbeoordeling". Middels een Data Protection Impact Assessment (DPIA) wordt beoordeeld welke persoonsgegevens aanwezig zijn en wat de bijbehorende risico's zijn.

DPIA Rijksoverheid

Binnen de DPIA van AVG Cloud Register kunt de u 2 verschillende DPIA modules afnemen, die van de Rijksoverheid of die van AVG Cloud Register zelf. U wordt geheel bij de hand genomen in het invullen van uw geplande proces, en kunt daarna een geïnformeerd advies uitbrengen.

dpia rijksoverheid in avg cloud register

Koppelen

Nadat u het proces (mogelijk met uw collega's en andere experts) heeft genoteerd, kunt u deze exporteren in PDF. Daarnaast kunt u de gegevens ook koppelen, bijvoorbeeld aan het verwerkings­register die u naar aanleiding van de nieuwe verwerking zal aanmaken. Maakt u gebruik van (externe) experts, dan kunt u ook hen koppelen aan uw DPIA.