Data Protection Impact Analyse (DPIA)

Gaat uw organisatie nieuwe gegevens­verwerkingen uitvoeren, met een potentieel groot privacy­risico voor de betrokken? Dan kunt u verplicht zijn een DPIA uit te voeren.

Dit is een audit die vooraf de privacy­risico's in kaart brengt, en daarop inzichten geeft om mogelijke maatregelen te treffen om de risico’s te verkleinen.

Binnen de AVG staat dit in artikel 35.

Alle modules Plan Demo


De AVG wetgeving kent de "Gegevens­beschermingseffectbeoordeling". Middels een Data Protection Impact Assessment (DPIA) wordt beoordeeld welke persoonsgegevens aanwezig zijn en wat de bijbehorende risico's zijn.

Binnen de DPIA van AVG Cloud Register kunt de DPIA afnemen, noteren en koppelen, bijvoorbeeld aan het verwerkings­register die u naar aanleiding van de nieuwe verwerking zal aanmaken.

Maakt u gebruik van (externe) experts, dan kunt u ook hen koppelen aan uw DPIA.