Helpdesk / advies

Kan er met me mee worden gekeken?

Dit kan, maar alleen als u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. Daar wij privacy hoog in het vaandel hebben staan, staan wij onze helpdesk niet zomaar toe om uw verwerkingen in te zien. Wij zullen als helpdesk ook altijd trachten extern inloggen als een laatste hulpmiddel te zien en u eerst te helpen zonder uw account te hoeven inzien.

Wanneer u de toestemming heeft gegeven, stelt u de helpdesk van AVG Cloud Register in staat om namens u in te loggen.

Deze goedkeuring blijft intact voor een beperkte tijdsspanne. Zodra er wordt uitgelogd, wordt deze goedkeuring bovendien herroepen.

U vindt de mogelijkheid toestemming te geven voor extern inloggen binnen uw profiel. U hoeft deze optie niet aan te zetten, behalve als daar binnen een support-vraag expliciet een verzoek voor wordt ingediend (en zelfs dan is het uiteraard optioneel).

externe inlog