Development

Wie is verantwoordelijk voor ontwikkeling?

Ontwikkeling wordt intern gedaan, waarmee afhankelijkheden worden uitgesloten en er geen risico op continuiteits-issues is. Doordat ontwikkeling is geadopteerd, hoeft er geen beroep te worden gedaan op externe partijen c.q. verwerkers.