Afdelingen en afscherming

Hoeveel gebruikersrollen kent AVG Cloud Register?

Veel. Iemand die datalekken mag beheren, mag niet altijd verwerkings­activiteiten inzien. Iemand die verzoeken omtrent rechten van betrokkenen mag registreren, mag niet altijd datalekken inzien en uw boekhouder mag enkel uw facturen inzien.

AVG Cloud Register kent hier zeer specifieke gradaties voor, in de vorm van toegespitste gebruikersrollen. U kunt gebruikers meerdere rollen toekennen. Door dit te combineren met afdelingen, heeft u maximale flexibiliteit in gebruikers-autorisatie.

U stelt de rangen/rechten in per gebruiker. U vindt deze mogelijkheid binnen de applicatie onder Organisaties -> Gebruikers -> Rangen. Hieronder ziet u enkele van de mogelijke rechten die u uw gebruikers kan meegeven. Uiteraard zijn rechten pas beschikbaar, wanneer u deze modules ook in uw pakket hebt zitten.