Eén jaar AVG, Toezichthouder heeft het er flink druk mee

Vorig jaar werd de AVG actief, de Toezichthouder meldt dat er sindsdien 20.000 klachten en bijna 30.000 datalekken zijn gemeld. Ook kondigt zij extra informatiecampagnes en flinke groei aan.

Bijna een jaar AVG, ook de Toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) staat natuurlijk graag stil bij dit aankomende jubileum. Dit doen zij door een kort overzicht te publiceren over de gedane zaken en verzoeken dit jaar.

20.000 klachten

De Autoriteit Persoonsgegevens meldt dat dit jaar reeds 9000 klachten zijn binnengekomen over mogelijke privacy­schendingen, dit komt bovenop de 11.000 klachten uit 2018. Dit doet vermoeden dat de burger de Toezichthouder steeds beter weet te vinden. Bijvoorbeeld indien zij vinden dat er met onvoldoende zorg/kennis met hun persoonsgegevens wordt omgegaan. Klachten die bij het AP binnenkomen moeten altijd door hen worden onderzocht.

30.000 datalekken

Tevens meldt het AP dat er een flinke groei is geweest in de meldingen datalekken. Waren het er in 2017 10.007, in 2018 waren het er 20.000 en voor dit jaar zijn er ook al 8000 datalekken gemeld.

Nieuwe campagne voor bewustzijn en MKB

Dat er een jaar na de invoering van de nieuwe privacy­wet, nog steeds een hoop vragen zijn bij bedrijven en burgers, signaleert ook het AP. Ze hebben daarom een nieuwe informatiecampagne gelanceerd: "Wat betekent de Privacywet voor jou?"

Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP: “We begrijpen heel goed dat privacy niet de corebusiness is van iedere ondernemer. Dat zij tegen praktische vragen aanlopen. Daarom geven we met deze campagne informatie om naleving van de AVG wat makkelijker te maken.”

De website, www.hulpbijprivacy.nl hoopt concrete handvatten te bieden voor ondernemers en de meest gestelde vragen op een centraal punt te beantwoorden.

Ondersteuning

Wat ons (AVG Cloud Register) betreft is deze campagne een zeer welkom initiatief. Hoewel wij voorzien in tooling om de AVG Verant­woordings­plicht gemakkelijk te documenteren, merken we bij het geven van demo's en in support, dat er bij veel organisaties onduidelijkheid bestaat over bepaalde zaken in de AVG. Zeker bewaartermijnen, wie verwerkers zijn en hoe dit alles het beste gedocumenteerd kan worden, nodigt regelmatig uit tot veel vragen van de ondernemers.

Uiteraard denken wij dan graag mee met onze aangesloten organisaties, concrete antwoorden van de Toezichthouder zijn echter altijd beter. Zoals de Autoriteit Persoonsgegevens schrijft op haar nieuwe website, AVG zorgt voor grip op persoonsgegevens.

Met concrete tips van het AP en documentatie van verwerkings­registers, datalekken, DPIA's en Rechten Betrokkenen in onze online oplossing, kunnen organisaties het komende jaar die grip op hun privacy-management ook daadwerkelijk krijgen.

Vraag demo aan Begin direct