Dating en AVG

Wat in het kader van de AVG voor een forum geldt, geldt in de basis ook voor matching-tools waarbij men zich dient te registreren; Vraag niet meer dan nodig (privacy by design) en stuur men niet ongevraagde reclame-uitingen of updates (privacy by default).

Dating en bijzondere / gevoelige persoonsgegevens

Echter, om de dienst te kunnen uitoefenen binnen dating-platform (namelijk, het matchen van personen), zal ten opzichte van een forum aanvullende persoonsgegevens benodigd zijn. Denk aan haarkleur, geslacht, lengte, misschien zelfs politieke voorkeur of ras en uiteraard foto's.

Afhankelijk van de exacte matching-factor binnen een dating-platform, kan er sprake zijn van bijzondere en gevoelige persoonsgegevens. Neem naast eventuele organisatorische maatregelen, ook gepaste technische maatregelen, bijvoorbeeld om gevolgen van een datalek te voorkomen. Bij platformen voor dating-doeleinden, kan het extra gevoelig zijn wanneer data op straat komt te liggen.

Organisatorische Maatregelen Technische Maatregelen

Bezoekgedrag en (dating)platformen

Wanneer er sprake is van een website, al dan niet los van het platform zelf, kan er sprake zijn van verwerkings­activiteiten binnen de website. Ook het eventueel volgen van bezoekgedrag binnen het platform, bijvoorbeeld via hotjar of Google Analytics, kan reden zijn om hiervoor een verwerkings­register op te stellen. Als verantwoordelijke, namelijk eigenaar van het platform, zullen er al twee verwerkings­activiteiten (bezoekgedrag en matching tool) in kaart moeten worden gebracht.

AVG Cloud Register B.V. helpt daarbij en biedt de juiste handvaten voor het voldoen aan de AVG documentatieplicht.

AVG bonnementen Features