Totaalpakket

Eigen huisstijl(kleuren) binnen de tool, als ook in exports en rapportages, aangevuld met het eigen logo en Google Font lettertype keuze.


permalink

Exporteer geselecteerde verwerkings­processen tot één register in Excel formaat, ter verantwoording naar bijvoorbeeld de toezichthouder.


permalink

Maak koppelingen tussen processen en datalekken of DPIA's, door een datalek aan een verwerkings­proces te hangen.


permalink

Een goede indruk middels goed vormgegeven PDF documenten. Kies uw huisstijl en logo om PDF documenten te voorzien van uw branding;


permalink